Zmarł prof. dr hab. Jacek Brzozowski, przewodniczący KO w Łodzi

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Jacka Brzozowskiego, autora wielu fundamentalnych prac poświęconych literaturze polskiego romantyzmu i polskiej poezji współczesnej, wydawcy krytycznych edycji wierszy i poematów Juliusza Słowackiego, jednego z najwybitniejszych i najlepiej rozpoznawalnych historyków literatury polskiej u schyłku XX i na początku XXI wieku.

Zmarł prof. dr hab. Marek Kwapiszewski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Marka Kwapiszewskiego, autora wielu rozpraw na temat literatury polskiego romantyzmu i prac nad nią prowadzonych w Instytucie Badań Literackich PAN, a co dla nas szczególnie ważne ‒ wieloletniego, niezawodnego członka Komitetu Okręgowego OLiJP w Lublinie, obdarzonego charyzmą nauczyciela akademickiego, który tak wiele wniósł do prac na rzecz uczniów zdolnych we wszelkich działaniach Olimpiady. To wielka strata dla środowiska polonistycznego.

KG OLiJP

Zmarła prof. dr hab. Anna Opacka

Organizatorzy i jurorzy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z żalem żegnają zmarłą 2 czerwca prof. dr hab. Anna Opacką, wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego, wybitnego dydaktyka. Prof. Opacka związana była z Olimpiadą od lat 70.; w latach 1986-2000 przewodniczyła Komitetowi Okręgowemu OLiJP w Katowicach. Wychowała kilka pokoleń polonistów. Jej osiągnięcia wciąż są z nami.

 

Laureaci XLVII OLiJP

                                        P r o t o k ó ł   w y n i k ó w

XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskieg

Konstancin - Warszawa, 5 - 8 kwietnia 2017 r.

 

Lp

 

Imię i nazwisko

Okręg/

Miejscowość

 

Kl.

Dla uczestników spoza kraju - rejestracja

Uprzejmie prosimy uczestników spoza kraju, którzy zostali zakwalifikowani na zawody finałowe (5-8 kwietnia, Konstancin - Warszawa) o jak najszybsze zarejstrowanie konta w serwisie olijp.pl. Rejestracja polega na podaniu adresu mailowego i zalogowaniu się za pomocą hasła przesłanego na wskazane konto e-mail. Przesłane hasło służy wyłącznie do pierwszego logowania; po pierwszym zalogowaniu się użytkownik wybiera własne hasło, które będzie mu służyło przy kolejnych logowaniach.

Dla uczestników zawodów finałowych

Indywidualne konta wszystkich uczestników finału zostały rozszerzone. Na kontach znajdą Państwo link do ankiety. Uprzejmie prosimy o podanie informacji niezbędnych przed zawodami finałowymi, zapisanie ich na koncie i wydrukowanie. Podpisane ankiety powinny zostać przekazane Sekretarzowi KO i przywiezione na zawody finalowe. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie danych do 18 marca.

W nadchodzącym tygodniu wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do etapu finałowego otrzymają indywidualne zaproszenia na zawody wraz ze szczegółową informacją o ich przebiegu.

Lista rankingowa

Lista rankingowa, zawierająca sumaryczne wyniki II etapu, została opublikowana. Do udziału w zawodach finałowych Olimpiady dopuszczono 182 osoby. Listę znaleźć można w zakładce WYNIKI. Szczegółowe wyniki części ustnej znajdują się na indywidualnych kontach wszystkich uczestników tej części zawodów.

Wyniki części pisemnej II etapu

Wyniki pisemnej części II etapu XLVII edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zostały opublikowane. Znaleźć je można w zakładce WYNIKI.

Do części ustnej zawodów II stopnia dopuszcza się uczestników, którzy uzyskali z testu co najmniej 20 punktów, a z pracy pisemnej – co najmniej 40 punktów. Do udziału w zawodach można dopuścić ucznia, który otrzymał z testu nie mniej niż 16 punktów, jeśli za pracę pisemną otrzymał co najmniej 48 punktów.

 

Etap okręgowy, część pisemna - czas i miejsce rozpoczęcia zawodów

KO w Białymstoku: 9:30, gmach Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1, sala 47 (parter).

KO w Bydgoszczy: 9:00, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Jagiellońska 18, sala 15.

KO w Gdańsku: 9:00, Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 55, sala audytoryjna 1,43 (parter).

KO w Katowicach: 10:00, II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1.

Strony

Subskrybuj OLiJP RSS