Dla uczestników, którzy mieli kłopoty podczas rejestracji

W nocy z 20 na 21 stycznia zostało uruchomione przesyłanie linków autoryzacyjnych tym spośród Państwa, którzy dotychczas nie zalogowali się na założonych przez siebie kontach. Osoby, które założyły więcej niż jedno konto, prosimy o autoryzowanie tylko jednego spośród nich. Uczestników II etapu, którzy jeszcze się nie zarejestrowali, prosimy o dokonanie tego jak najszybciej.

Zachowaliśmy wszystkie konta, które udało się Państwu założyć, także te, które nie zostały autoryzowane.

XLVI OLiJP (2015/16) - tematy etapu szkolnego

Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Nie wszystkie zasygnalizowane obszary interpretacyjne (problemy, pytania) muszą zaistnieć w przygotowanej przez uczestnika pracy. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk.

Interpretacja i rozprawka − uwagi o sposobach opracowania obu typów sprawdzianów pisemnych

W zawodach polonistycznych uczestnicy trzykrotnie przygotowują prace pisemne – po jednej na każdym etapie. Pierwszą przygotowują w domu w ramach zawodów szkolnych, dwie kolejne piszą podczas zawodów II i III stopnia (okręgowych i ogólnopolskich). Sformułowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej należy do najwyżej punktowanych umiejętności i trudno sobie wyobrazić uczestnika, który przechodzi do kolejnego etapu, mimo że nie umie opracować klasycznej rozprawki lub interpretacji.

Subskrybuj OLiJP RSS