II etap - część pisemna

Komitet Okręgowy w Gdańsku zawiadamia, że eliminacje pisemne dla osób zakwalifikowanych do II etapu odbędą się 11 lutego od godz. 9.00 do 13.00 (rozprawka z literatury 4 godz.), 13.00 - 14.00 przerwa obiadowa, 14.00 - 15.30 (1,5 godz. test z języka) w budynku Wydziału Filologicznego przy ul. Wita Stwosza 55, w sali audytoryjnej 1,43 (parter).

Przypominamy, że należy wziąć ze sobą legitymację szkolną i przybory do pisania. Uprzejmie prosimy o przybycie 30 minut wcześniej, tj. o godz. 8.30.

Sekretarz Komitetu Okręgowego - dr Beata Kapela-Bagińska

Konkurs Sienkiewiczowski - wykłady

Dla uczestników konkursu organizowane są następujące wykłady:

1. Prof. dr hab. Edward Jakiel, Obrzędy religijne w "Quo vadis?" Henryka  Sienkiewicza;

2. Prof. dr gab. Lucyna Warda-Radys, Indywidualizacja języka bohaterów jako  istotne narzędzie charakterystyki popstaci  w powieści "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicz;

3. Prof. dr hab. Krzysztof Kornacki, Sienkiewicz oprawiony w ekran.

Informacje o nastepnym etapie

Uczestnicy zakwalifikowani do następnego etapu piszą pracę literacką i test z wiedzy o języku 13 lutego (sobota) 2016 r. w auli 1.43 Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 55 o godzinie 9.00 (proszę przyjść wcześniej). Zawodnicy powinni posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość i sprawne przybory do pisania. W przerwie między pisaniem pracy literackiej a testem językowym (około godziny 13.00) zapewniamy obiad w bufecie w budynku Wydziału Filologicznego.

Subskrybuj Kanał strony głównej