IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy (IX LO w Bydgoszczy)

Nazwa placówki: 
IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
ul. Nałkowskiej 9
85- 866 Bydgoszcz