XLIX OLiJP (2018/19) - tematy etapu szkolnego

Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Nie wszystkie zasygnalizowane obszary interpretacyjne (problemy, pytania) muszą zaistnieć w przygotowanej przez uczestnika pracy. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk. Kluczowe znaczenie ma przemyślana konstrukcja pracy oraz odpowiedni sposób opracowania tematu.

1. „Historyje różne”. Miejsce staropolskiej prozy nowelistycznej w rozwoju gatunków prozatorskich.

2. Felieton, reportaż, esej. Co łączy te gatunki, co dzieli?

3. Owady jako bohater i symbol w literaturze polskiej.

4. Spotkanie – obraz, motyw i problem w twórczości Adama Mickiewicza.

5. Literatura elitarna a popularna dawniej i dziś.

6. Gatunek literacki w kontekście repertuaru gatunkowego oraz prądów filozoficznych i estetycznych epoki.

7. Muzyka w życiu i twórczości pisarzy XX wieku.

8. Jeśli praktyka literacka nie zgadza się z teorią, to tym gorzej dla…? Związki poglądów teoretycznych i praktyki literackiej.

Język

9. Polska mowa internetowa.

Teatr

10. Magia teatru – od Bogusławskiego do Bergmana.

11. Teatr Wyspiańskiego.

12. Teatr lalek i jego przemiany w wieku XX i XXI.

Wszystkie lektury niezbędne do opracowania tematów szkolnych XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dostępne będą także w wersji cyfrowej w portalu academica.edu.pl.

Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna, umożliwiająca korzystanie ze zdygitalizowanych zasobów Biblioteki Narodowej z komputera bibliotecznego każdej biblioteki naukowej (akademickiej), publicznej i szkolnej w całej Polsce, która zarejestruje się w portalu academica.edu.pl.

W praktyce oznacza to możliwość korzystania z cyfrowych zasobów BN w Warszawie (utworów literackich - także w wydaniach najnowszych - opracowań naukowych, podręczników itp.). Publikacje te dostępne są nieodpłatnie w każdej zarejestrowanej w systemie szkolnej bibliotece w całym kraju. Pozycje nieobjęte prawami autorskimi dostępne są także z komputerów domowych bez konieczności rejestracji.

Zachęcamy do korzystania z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica: academica.edu.pl