XLVII OLiJP (2016/17) - tematy etapu szkolnego

Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Nie wszystkie zasygnalizowane obszary interpretacyjne (problemy, pytania) muszą zaistnieć w przygotowanej przez uczestnika pracy. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk. Kluczowe znaczenie ma przemyślana konstrukcja pracy oraz odpowiedni sposób opracowania tematu.

Tematy etapu szkolnego XLVII edycji OLiJP:
  1. Pozór, iluzje i sny w literaturze staropolskiej.
  2. Norwid nowoczesny.
  3. Pożyczonym piórem. Stylizacja, parodia, pastisz w powieści XIX i XX wieku.
  4. Dwie rewolucje Karola Irzykowskiego. Omów ten artykuł w kontekście innych wypowiedzi (publicystycznych, eseistycznych krytyczo- i historycznoliterackich) na temat relacji literatury i życia społecznego.
  5. Listy pisarzy emigracyjnych – świadectwo losu czy komentarz do twórczości? (korespondencja Jana Lechonia i Andrzeja Bobkowskiego).
  6. Zaufanie i nieufność wobec słowa w programach i praktyce poezji polskiej.
  7. Granice literatury (temat teoretycznoliteracki).
  8. „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą...” Zasady etykiety językowej – ich stosowanie lub naruszanie w kontaktach różnych pokoleń i środowisk, w rozmaitych formach komunikacji językowej i w różnych typach przekazów (temat językoznawczy).
  9. Model inscenizacji dramatów Mrożka (temat teatrologiczny).
  10. Radiowe obrazowanie świata na przykładzie słuchowisk (temat teatrologiczny).