Wyniki części pisemnej II etapu

Wyniki pisemnej części II etapu XLVII edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zostały opublikowane. Znaleźć je można w zakładce WYNIKI.

Do części ustnej zawodów II stopnia dopuszcza się uczestników, którzy uzyskali z testu co najmniej 20 punktów, a z pracy pisemnej – co najmniej 40 punktów. Do udziału w zawodach można dopuścić ucznia, który otrzymał z testu nie mniej niż 16 punktów, jeśli za pracę pisemną otrzymał co najmniej 48 punktów.