Lista rankingowa

Lista rankingowa, zawierająca sumaryczne wyniki II etapu, została opublikowana. Do udziału w zawodach finałowych Olimpiady dopuszczono 182 osoby. Listę znaleźć można w zakładce WYNIKI. Szczegółowe wyniki części ustnej znajdują się na indywidualnych kontach wszystkich uczestników tej części zawodów.

W poniedziałek 13 marca indywidualne konta wszystkich uczestników finału zostaną rozszerzone. Uprzejmie prosimy o podanie informacji niezbędnych przed zawodami finałowymi, zapisanie ich na koncie i wydrukowanie. Podpisane ankiety powinny zostać przekazane Sekretarzowi KO i przywiezione na zawody finalowe. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie danych do 17 marca.

W nadchodzącym tygodniu wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do etapu finałowego otrzymają indywidualne zaproszenia na zawody wraz ze szczegółową informacją o ich przebiegu.