Zmarła prof. dr hab. Anna Opacka

Organizatorzy i jurorzy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z żalem żegnają zmarłą 2 czerwca prof. dr hab. Anna Opacką, wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego, wybitnego dydaktyka. Prof. Opacka związana była z Olimpiadą od lat 70.; w latach 1986-2000 przewodniczyła Komitetowi Okręgowemu OLiJP w Katowicach. Wychowała kilka pokoleń polonistów. Jej osiągnięcia wciąż są z nami.