Zmarł prof. dr hab. Jacek Brzozowski, przewodniczący KO w Łodzi

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Jacka Brzozowskiego, autora wielu fundamentalnych prac poświęconych literaturze polskiego romantyzmu i polskiej poezji współczesnej, wydawcy krytycznych edycji wierszy i poematów Juliusza Słowackiego, jednego z najwybitniejszych i najlepiej rozpoznawalnych historyków literatury polskiej u schyłku XX i na początku XXI wieku.

         Przez przeszło dwadzieścia lat prof. Jacek Brzozowski pełnił funkcję przewodniczącego łódzkiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Cieszył się wielkim autorytetem wśród jurorów, szacunkiem uczniów i nauczycieli, uznaniem i podziwem członków Komitetu Głównego. Na dorocznych zebraniach przewodniczących OLiJP jego głos wiele znaczył. Prof. Brzozowski mimo stanu zdrowia do końca pełnił obowiązki Przewodniczącego KO, do końca też nie wahał się działać w trosce o dobro uczniów. To wielka strata dla środowiska polonistycznego w całym kraju. Będzie nam Go bardzo brakowało.

KG OLiJP