Ogłoszenie wyników I etapu

Ogłoszenie wyników I etapu Olimpiady planowane jest na wtorek 16 stycznia (w późnych godzinach wieczornych). Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ostateczny termin opublikowania wyników przez Komitety Okręgowe upływa w czwartek 18 stycznia.