Wyniki zawodów II stopnia

Szanowni Państwo!

 

Ostateczne wyniki zawodów II stopnia zostały opublikowane. Do zawodów III stopnia zakwalifikowano (zgodnie z § 11.2 Regulaminu) 183 spośród rekomendowanych uczniów. W zawodach finałowych wezmą udział uczestnicy, którzy otrzymali notę 107,5 lub wyższą. Przypominamy, że rekomendację uzyskali ci uczestnicy, którzy otrzymali łącznie z wszystkich części zawodów okręgowych co najmniej 90 punktów, a w części ustnej zawodów uzyskali co najmniej 30 punktów, przy czym żadna z ocen cząstkowych odpowiedzi ustnych nie może wynosić zero. Zgodnie z § 11.3 Regulaminu dopuszczona do udziału w finałowym etapie Olimpiady została także osoba, która uzyskała trzeci wynik w okręgu zielonogórskim.

Ankiety uczestników finału zostaną udostępnione w ciągu tygodnia. Wszystkich zainteresowanych powiadomimy o ich uruchomieniu.

KG OLiJP