Zmarł Damian Płucienniczak, Laureat XLVII OLiJP

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Damiana Płucienniczaka, Laureata XLVII Olimpiady, w której reprezentował I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Od pierwszych chwil uczestnictwa w zawodach zaimponował nam swoją rozwagą i niezwykłym spokojem, dojrzałością sądów i wypowiedzi, racjonalnością znamienną dla epoki, którą szczególnie sobie upodobał, czyli Oświecenia. Zarówno jego pracę pisemną, jak i odpowiedź na etapie centralnym cechowała duża świadomość literacka, właściwa dojrzałym historykom literatury.

Rodzinie i przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia.   Komitet Główny OLiJP