Terminy XLVII OLiJP

UWAGA

W Polsce co roku przeprowadzane są zawody blisko trzydziestu olimpiad przedmiotowych i tematycznych.  Z uwagi na organizację roku szkolnego wszystkie sprawdziany przeprowadzane są w zimowych i wiosennych miesiącach (styczeń - kwiecień), niemal wyłącznie w soboty i niedziele. Łatwo więc policzyć, że wiele sprawdzianów  odbywa się w tym samym czasie, a uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w kilku różnych olimpiadach i konkursach, mogą stanąć wobec konieczności wyboru jednego z konkursów i rezygnacji z pozostałych, albo wobec szczególnego wysiłku pogodzenia równoczesnego (!) uczestnictwa w kilku sprawdzianach. Prosimy, aby wzięli Państwo pod uwagę  tę okoliczność, przystępując do więcej niż jednej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej.

ZAWODY SZKOLNE (I STOPNIA)

Zawody szkolne powinny odbyć się w szkołach do końca listopada 2016 r. Dokumentację zawodów szkolnych trzeba przesłać do komitetu okręgowego do 19 grudnia 2016 r. Komitety okręgowe mogą nieco zmodyfikować ten termin ze względów organizacyjnych.

ZAWODY OKRĘGOWE (II STOPNIA)

Zawody okręgowe w miastach-siedzibach komitetów okręgowych:

  • pisemne - 11 lutego 2017 r. (SOBOTA)
  • ustne - 4 marca 2017 r. (SOBOTA)

Zawody niższych etapów poza Polską odbywają się według innego terminarza.

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE (III STOPNIA)

Zawody ogólnopolskie odbędą się w dniach 5 - 8 kwietnia 2017 r. w Konstancinie i w Warszawie.

Uczestnicy z Polski przyjeżdżają do Konstancina w środę 5 kwietnia, zawody odbywają się 6 (czwartek) i 8 (sobota) kwietnia 2017 r.

Uczestnicy spoza Polski przyjeżdżają do Konstancina we wtorek 4 kwietnia, zawody odbywają się 5 (środa) i 6 (czwartek) kwietnia 2017 r.

FINAŁ

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i ich nauczycielom - maj 2017 r., Warszawa, Sala Lustrzana Pałacu Staszica, Nowy Świat 72, I piętro.