Spotkanie dla zainteresowanych uczestnictwem w LII OLiJP

Komitet Okręgowy OLiJP we Wrocławiu zaprasza na spotkanie połączone z konsultacjami, podczas którego prowadzący przedstawią wymagania dotyczące prac pisemnych na etapie szkolnym i odpowiedzą na pytania.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada. Rozpocznie się o godz. 17:30 na platformie Zoom (online). Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia (w celu otrzymania linku do spotkania) na adres: olijp.wroc@gmail.com.

Sabina Świtała - sekretarzyni OLiJP we Wrocławiu

Szczecin: zmiana adresu dla prac z etapu szkolnego 2021

Komitet Okręgowy w Szczecinie informuje, że w związku z pracami remontowymi w budynkach uniwersyteckich w roku 2021/2022 zmianie uległ adres, pod który należy przysłać prace z etapu szkolnego.

Prace trzeba zaadresować w następujący sposób:

dr hab. Piotr Krupiński, prof. US; Dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów; Uniwersytet Szczeciński; ul. A. Mickiewicza 16 (budynek byłego Wydziału Nauk o Ziemi); 70-383 Szczecin; pokój 108 [dopisek na kopercie "LII OLiJP"].

Śp. profesor Antoni Smuszkiewicz

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu śp. profesora Antoniego Smuszkiewicza (30.05.1938-14.10.2021), wybitnego badacza literatury współczesnej i dziecięcej, znawcy twórczości Stanisława Lema, a dla nas przede wszystkim wieloletniego przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Polonistycznej w Poznaniu (1985–2014), znakomitego polonisty i pedagoga zawsze życzliwego wszystkim olimpijczykom. Będzie nam Go bardzo brakowało.   Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia. Przewodniczący Komitetu Głównego OLiJP   Prof. dr hab. Tomasz Chachulski

Do uczestników LII edycji OLiJP - w razie wątpliwości podczas pracy nad tematami szkolnymi

Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy potrzebują wyjaśnienia wątpliwości powstałych podczas pracy nad tematem zawodów szkolnych przypominamy, że w takich wypadkach należy skontaktować się z Sekretarz OLiJP, p. Magdaleną Abramczyk, lub  z sekretarzem Komitetu Okręgowego, na terenie działania którego znajduje się Państwa szkoła.

   

Spotkanie organizacyjne SKO

Serdecznie zapraszamy uczniów i ich opiekunów ze Stołecznego Komitetu Okręgowego na spotkanie organizacyjne w sprawie zawodów LII OLiJP. Spotkanie odbędzie się 30 września i rozpocznie się o godz. 17.45 na platformie Google Meet (online). Zainteresowanych ucznów i nauczycieli prosimy o przesłanie zgłoszenia (w celu otrzymania linku do pokoju wirtualnego) do Sekretarz SKO, p. Elżbiety Błachowicz, e-mail: olijp.warszawa@gmail.com.

Regulamin

UWAGA: poniżej publikujemy nową wersję Regulaminu OLiJP, w której uwzględniono możliwość przeprowadzenia zawodów w sytuacji ustawowego zawieszenia funkcjonowania instytucji życia publicznego przy wykorzystaniu narzędzi komunikowania się na odległość. 

 

REGULAMIN

OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

LII OLiJP (2021/2022) - tematy etapu szkolnego

Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Nie wszystkie zasygnalizowane obszary interpretacyjne (problemy, pytania) muszą zaistnieć w przygotowanej przez uczestnika pracy. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk.

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej