Aktor: biografia – legenda

Proponowane zagadnienia:

− metody pisania biografii: m.in. rola dokumentu, prawda korespondencji

− wspomnienia, czyli autobiografia

− wywiad-rzeka jako sposób przekazu biograficznego, zarazem – metoda kształtowania wizerunku artysty

− kalendarium komponowane – biografia z ukrytą narracją jej autora (teoretycznie „fakty mówią”)

− biografia jako skrzynka z narzędziami” dla kreacji aktorskich

− zmyślenie jako element autokreacji

− powieść biograficzna (na przykładzie Heleny Modrzejewskiej czy Jerzego Grotowskiego)

Pociąg jako symbol (w literaturze polskiej XIX i XX w.)

Od początku  XIX w.  w kulturze europejskiej tempo zmian dyktowała technologia i przemysł. Rozwijający się dynamicznie transport kolejowy wymusił standaryzację czasu (wprowadzenie czasu umownego) i standaryzację przestrzeni. Pociąg i transport kolejowy stały się wkrótce metaforą nowoczesnego społeczeństwa:  skomplikowanego układu, w którym poszczególne części funkcjonują w precyzyjnych powiązaniach. Połowa XIX w. to w Europie okres optymizmu. Kolej jest postrzegana jako gigantyczne spoiwo, które pozwoli uformować jedno doskonałe społeczeństwo.

Plebejusz − jako obcy polskiej kultury (na podstawie tekstów dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych)

Omów temat na podstawie wybranych [!] utworów literackich i literatury przedmiotu. Wykorzystaj następujące dyspozycje i pytania, dokonując uprzednio wyboru perspektywy, której podporządkowana będzie praca (perspektywa językowa, socjologiczna, stricte literaturoznawcza, itd.) :

 

LI OLiJP (2020/2021) - tematy etapu szkolnego

Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Nie wszystkie zasygnalizowane obszary interpretacyjne (problemy, pytania) muszą zaistnieć w przygotowanej przez uczestnika pracy. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk.

Zjawisko Kantor

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – temat konkursowy:

 

ZJAWISKO  KANTOR

 

Podział tematyczny:

 

1. Tadeusz Kantor wobec awangardy plastycznej i literackiej (europejskiej i polskiej)

            – ślady  tradycji spotykane w dziele Kantora – choć jako awangardzista jest z założenia tradycji przeciwny;

dziedzictwo literackie: – romantyzm (Mickiewicz), Młoda Polska (Wyspiański); dwudziestolecie międzywojenne – Witkacy, Gombrowicz, Schulz; – tradycja manifestów (Breton, Artaud);

Zawody okręgowe II stopnia w Olsztynie

    Część pisemna zawodów okręgowych odbędzie się  14 lutego 2015 r. w sali 102 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1. Początek eliminacji o godz. 9.00.

     Na część pisemną złożą się: praca o charakterze interpretacyjnym bądź rozprawka (wedle własnego wyboru) oraz test z nauki o języku. 

Prosimy Dyrekcje Szkół o wystawienie delegacji swoim uczniom oraz pokrycie kosztów podróży. Wyżywienie w dniu zawodów będzie zapewnione.

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej