INFORMACJA O KWALIFIKACJACH DO ZAWODÓW OKRĘGOWYCH XLVI OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Zgodnie z regulaminem wyniki kwalifikacji do kolejnego etapu zostaną ogłoszone 30 dni przed terminem pisemnej części zawodów okręgowych. W tym celu wszyscy uczestnicy powinni zarejestrować się w panelu Olimpiady zgodnie z  informacją na stronie Komitetu Głównego (http://www.olijp.pl/ ).

Pisemne uzasadnienia niezakwalifikowania prac zostaną przesłane do szkół.

Zaproszenie na konsultacje

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Lublinie zaprasza wszystkich uczestników tegorocznej edycji Olimpiady oraz ich nauczycieli na konsultacje, które odbędą się 22 stycznia 2016 roku (piątek) o godz. 15 w budynku Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie (Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5a) w sali nr 24. W programie dwa godzinne wykłady.

Barbara Smutek, Sekretarz Komitetu Okręgowego w Lublinie

I etap (eliminacje szkolne) XLVI OLiJP

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Poloniści,

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XLVI edycji Olimpiady:

Prosimy o przesłanie dokumentacji uczniów kierowanych do eliminacji okręgowych w terminie do 11 grudnia 2015 r. na adres:

Paulina Boguta

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Instytut Filologii Polskiej

ul Dewajtis 5

01-815 Warszawa

( KONIECZNIE z dopiskiem: „Olimpiada Literatury i Języka Polskiego”)

 

Dokumentacja powinna zawierać:

Termin zbierania prac z etapu szkolnego

Komitet Okręgowy XLVI OLiJP w Warszawie zawiadamia, że prace z etapu szkolnego uczniów ze szkół warszawskich będą zbierane 11 XII 2015 r. w godzinach 14.00-16.00 w gmachu VIII LO im.Władysława IV ul.Jagiellońska 38.

      Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, szkoła, klasa) z dołączonymi dwiema recenzjami. Z pracami należy przynieść dokumentację (protokół i sprawozdanie opisowe).

 

 

                                                        Sekretarz Komitetu Okręgowego

 

Zaproszenie na konsultacje

Instytut Literatury Polskiej oraz Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

serdecznie zapraszają na

 

Otwarte konsultacje dla uczestników

Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

oraz kandydatów na studia humanistyczne

 

PROGRAM

 

Spotkania w Nehringu

Instytut Filologii Polskiej, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej i Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zapraszają na kolejny cykl Spotkań w Nehringu

8 listopada DR MARCIN CZERWIŃSKI Dlaczego w humanistyce i literaturoznawstwie potrzebne są animal studies?

6 grudnia PROF. MAGDALENA GOŁACZYŃSKA „Bardzo dziwny teatr", czyli wrocławskie happeningi Pomarańczowej Alternatywy

10 stycznia DR KATARZYNA LISZKA Figurki Żydów z pieniążkiem. Warsztat kompetencji międzykulturowych

Terminarz i informacje o OLiJP w okręgu wrocławskim

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zawiadamia uprzejmie, że eliminacje XLVI Olimpiady odbędą się w następujących terminach:

  • eliminacje szkolne /I st./ - do pierwszego tygodnia grudnia br.,
  • eliminacje okręgowe /II st./ - 13.02.2016 r. (część pisemna), 05.03.2016 r. (część ustna)
  • eliminacje centralne /III st./ - 05 – 09 .04. 2016 r.

Do 11.12.2015 r. (termin nieprzekraczalny) pod adresem Komitetu Okręgowego, ul. Haukego-Bosaka 33, 50- 447 Wrocław należy nadesłać lub złożyć następujące dokumenty:

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej