Informacje o nastepnym etapie

Uczestnicy zakwalifikowani do następnego etapu piszą pracę literacką i test z wiedzy o języku 13 lutego (sobota) 2016 r. w auli 1.43 Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 55 o godzinie 9.00 (proszę przyjść wcześniej). Zawodnicy powinni posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość i sprawne przybory do pisania. W przerwie między pisaniem pracy literackiej a testem językowym (około godziny 13.00) zapewniamy obiad w bufecie w budynku Wydziału Filologicznego.

INFORMACJA O KWALIFIKACJACH DO ZAWODÓW OKRĘGOWYCH XLVI OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Zgodnie z regulaminem wyniki kwalifikacji do kolejnego etapu zostaną ogłoszone 30 dni przed terminem pisemnej części zawodów okręgowych. W tym celu wszyscy uczestnicy powinni zarejestrować się w panelu Olimpiady zgodnie z  informacją na stronie Komitetu Głównego (http://www.olijp.pl/ ).

Pisemne uzasadnienia niezakwalifikowania prac zostaną przesłane do szkół.

Zaproszenie na konsultacje

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Lublinie zaprasza wszystkich uczestników tegorocznej edycji Olimpiady oraz ich nauczycieli na konsultacje, które odbędą się 22 stycznia 2016 roku (piątek) o godz. 15 w budynku Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie (Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5a) w sali nr 24. W programie dwa godzinne wykłady.

Barbara Smutek, Sekretarz Komitetu Okręgowego w Lublinie

I etap (eliminacje szkolne) XLVI OLiJP

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Poloniści,

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XLVI edycji Olimpiady:

Prosimy o przesłanie dokumentacji uczniów kierowanych do eliminacji okręgowych w terminie do 11 grudnia 2015 r. na adres:

Paulina Boguta

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Instytut Filologii Polskiej

ul Dewajtis 5

01-815 Warszawa

( KONIECZNIE z dopiskiem: „Olimpiada Literatury i Języka Polskiego”)

 

Dokumentacja powinna zawierać:

Termin zbierania prac z etapu szkolnego

Komitet Okręgowy XLVI OLiJP w Warszawie zawiadamia, że prace z etapu szkolnego uczniów ze szkół warszawskich będą zbierane 11 XII 2015 r. w godzinach 14.00-16.00 w gmachu VIII LO im.Władysława IV ul.Jagiellońska 38.

      Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, szkoła, klasa) z dołączonymi dwiema recenzjami. Z pracami należy przynieść dokumentację (protokół i sprawozdanie opisowe).

 

 

                                                        Sekretarz Komitetu Okręgowego

 

Zaproszenie na konsultacje

Instytut Literatury Polskiej oraz Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

serdecznie zapraszają na

 

Otwarte konsultacje dla uczestników

Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

oraz kandydatów na studia humanistyczne

 

PROGRAM

 

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej