Plebejusz − jako obcy polskiej kultury (na podstawie tekstów dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych)

Omów temat na podstawie wybranych [!] utworów literackich i literatury przedmiotu. Wykorzystaj następujące dyspozycje i pytania, dokonując uprzednio wyboru perspektywy, której podporządkowana będzie praca (perspektywa językowa, socjologiczna, stricte literaturoznawcza, itd.) :

 

Zjawisko Kantor

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – temat konkursowy:

 

ZJAWISKO  KANTOR

 

Podział tematyczny:

 

1. Tadeusz Kantor wobec awangardy plastycznej i literackiej (europejskiej i polskiej)

            – ślady  tradycji spotykane w dziele Kantora – choć jako awangardzista jest z założenia tradycji przeciwny;

dziedzictwo literackie: – romantyzm (Mickiewicz), Młoda Polska (Wyspiański); dwudziestolecie międzywojenne – Witkacy, Gombrowicz, Schulz; – tradycja manifestów (Breton, Artaud);

Zawody okręgowe II stopnia w Olsztynie

    Część pisemna zawodów okręgowych odbędzie się  14 lutego 2015 r. w sali 102 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1. Początek eliminacji o godz. 9.00.

     Na część pisemną złożą się: praca o charakterze interpretacyjnym bądź rozprawka (wedle własnego wyboru) oraz test z nauki o języku. 

Prosimy Dyrekcje Szkół o wystawienie delegacji swoim uczniom oraz pokrycie kosztów podróży. Wyżywienie w dniu zawodów będzie zapewnione.

Temat szkolny XLV OLiJP - Tadeusz Różewicz

Klasycy poezji drugiej połowy XX wieku: Tadeusz Różewicz

 

Uczestnik, korzystając z pomocy nauczyciela, wybiera dwa lub trzy problemy spośród wskazanych dyspozycji (lub proponuje własne ujęcie) i omawia je na przykładzie wybranych przez siebie utworów. Zalecany jest wybór problematyki i utworów spoza szkolnego kanonu (także rozszerzonego); w przypadku tego tematu cenione będą przede wszystkim prace na tematy nowe, nie mające osobnej, szczegółowej literatury przedmiotu.

 

Proponowana problematyka pracy:

 

Temat szkolny XLV OLiJP - Tekst-obraz-dżwięk

Tekst – obraz – dźwięk. Wzajemne relacje we współczesnym teatrze.

 

Tekst – różne sposoby istnienia w przedstawieniu; znaczące: ślad tekstu, a także brak tekstu;

Obraz – odrzucenie weryzmu, obraz syntetyczny, rola detalu (pojedynczy rekwizyt), wyodrębnienie przestrzeni, wzajemne zależności (np. czy przestrzeń należy do aktora, czy aktor do przestrzeni);

Dźwięk – muzyka jako ilustracja, muzyka jako komentarz, muzyka jako kreator sytuacji, muzyka „przypisana” do aktora; muzyka przedmiotów (ulicy, domu, pokoju, etc., słowem: codzienności)

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej