Rodzina, ach, rodzina. Językowy obraz relacji rodzinnych w polszczyźnie (Temat językoznawczy)

A. Prace przygotowawcze

I. Wykorzystując kilka łatwiej dostępnych opracowań z podanego zestawu lektur, zapoznaj się z następującymi zagadnieniami teoretycznymi:

  • Pojęcie językowego obrazu świata (JOS). Obrazy zjawisk utrwalone w języku jako swoisty rys danej kultury narodowej.
  • Stereotyp – wyraz wspólnoty myślenia i odczuwania. Sposoby przejawiania
    się stereotypów: przypisywanie przedmiotom i zjawiskom typowych cech, używanie utrwalonych wyrażeń (formuł), w tym wyrażeń o zatartej motywacji semantycznej (idiomów).

 

W poszukiwaniu straconego czasu. Pamięć jako mechanizm psychologiczny, zasób kulturowy i tworzywo literackie

Przygotuj swoją wypowiedź. Pytania zawarte w punktach I i II oraz uwagi bibliograficzne pomogą Ci w opracowaniu uwag wstępnych, a także w zbudowaniu szkieletu pracy. Nie musisz jednak sztywno się trzymać „wytycznych”. Nie musisz też przyswoić całej literatury przedmiotu. Zastosuj własne kryteria wyboru. Teoria pełni rolę pomocniczą w stosunku do części III – interpretacyjnej. Wybierz konkretny utwór literacki (lub utwory) i pokaż, jak funkcjonują w nim mechanizmy pamięci. Szukaj w literaturze przedmiotu pomocnych inspiracji. Nie przenoś ich bezrefleksyjnie do literatury.

Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz) - wybitny poeta krajowego romantyzmu

  • Pisarz zapomniany – omów miejsce Władysława Syrokomli w życiu literackim i publicznym XIX wieku;
  • Gawęda jako forma pamięci o życiu oraz tradycjach szlacheckich i ludowych – omów zagadnienie odwołując się do kontekstu literatury romantycznej;
  • Pojęcie poety litewskiego w polskim romantyzmie – porównaj Mickiewicza i Syrokomlę jako "poetów litewskich";

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej