Rodzina, ach, rodzina. Językowy obraz relacji rodzinnych w polszczyźnie (Temat językoznawczy)

A. Prace przygotowawcze

I. Wykorzystując kilka łatwiej dostępnych opracowań z podanego zestawu lektur, zapoznaj się z następującymi zagadnieniami teoretycznymi:

  • Pojęcie językowego obrazu świata (JOS). Obrazy zjawisk utrwalone w języku jako swoisty rys danej kultury narodowej.
  • Stereotyp – wyraz wspólnoty myślenia i odczuwania. Sposoby przejawiania
    się stereotypów: przypisywanie przedmiotom i zjawiskom typowych cech, używanie utrwalonych wyrażeń (formuł), w tym wyrażeń o zatartej motywacji semantycznej (idiomów).

 

W poszukiwaniu straconego czasu. Pamięć jako mechanizm psychologiczny, zasób kulturowy i tworzywo literackie

Przygotuj swoją wypowiedź. Pytania zawarte w punktach I i II oraz uwagi bibliograficzne pomogą Ci w opracowaniu uwag wstępnych, a także w zbudowaniu szkieletu pracy. Nie musisz jednak sztywno się trzymać „wytycznych”. Nie musisz też przyswoić całej literatury przedmiotu. Zastosuj własne kryteria wyboru. Teoria pełni rolę pomocniczą w stosunku do części III – interpretacyjnej. Wybierz konkretny utwór literacki (lub utwory) i pokaż, jak funkcjonują w nim mechanizmy pamięci. Szukaj w literaturze przedmiotu pomocnych inspiracji. Nie przenoś ich bezrefleksyjnie do literatury.

Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz) - wybitny poeta krajowego romantyzmu

  • Pisarz zapomniany – omów miejsce Władysława Syrokomli w życiu literackim i publicznym XIX wieku;
  • Gawęda jako forma pamięci o życiu oraz tradycjach szlacheckich i ludowych – omów zagadnienie odwołując się do kontekstu literatury romantycznej;
  • Pojęcie poety litewskiego w polskim romantyzmie – porównaj Mickiewicza i Syrokomlę jako "poetów litewskich";

Konkurs Polonistyczny Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Od XLI edycji Olimpiady na III (ogólnopolski) etap zawodów zapraszani są najlepsi uczestnicy niższych etapów Konkursu Polonistycznego - młodzi Polacy mieszkający poza granicami kraju (nieuczestniczący w zawodach na Litwie, Białorusi, Łotwie, Ukrainie). W ostatnich latach wśród Laureatów Olimpiady znaleźli się finaliści Konkursu Polonistycznego z Francji (Lidia Vallet, XLV edycja), Szwajcarii (Kacper Rybiński, XLVII edycja)) i Niemiec (Michał Nieściór, XLVII edycja)

Olimpiada w Rumunii

Od 2014 w Rumunii odbywa się Olimpiada z Języka Polskiego, która od 2016 ma charakter dwustopniowej Olimpiady Krajowej. Organizatorem Olimpiady Krajowej jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wojewódzkie Kuratorium Szkolne w Suczawie przy udziale Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie oraz Związku Polaków w Rumunii. Zawody wojewódzkie odbywają się tradycyjnie w gościnnych progach Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului, zawody krajowe - w Suczawie.

Olimpiada na Litwie

Zawody polonistyczne na Litwie zostały przeprowadzone po raz pierwszy w roku szkolnym 1989/1990 i są prowadzone aż do dzisiaj. Uczestniczą w nich uczniowie klas z polskim językiem nauczania oraz szkół polskich położonych na Wileńszczyźnie. Opiekę merytoryczną nad zawodami zapewniają jurorzy z Uniwersytetu Wileńskiego i Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest wpisana do państwowego systemu olimpiad przedmiotowych na Litwie.

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej