Wykłady - zmiana

Szanowni Państwo, 

w związku z wejściem w życie nowych ograniczeń związanych z sytuację epidemiczną w Polsce i wprowadzeniem czerwonej strefy, planowane wykłady w ramach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w dniu 6 listopada 2020 r. zostają przeniesione na platformę i odbęda się online.    Osoby zainteresowane udziałem, proszę uprzejmie o taką informację, Komitet Okręgowy prześle link do spotkania na platformie.    Z poważaniem   

Komitet Okręgowy OLiJP 

przy Uniwersytecie Opolskim 

Rafał Sawicki 

508 263 175 

Konsultacje- LI OLiJP

W związku z trudnościami wynikającym z pandemii informuję, iż na stronie MODM w Białymstoku znajduje się materiał edukacyjny dla polonistów i ich uczniów przygotowujących się do LI OLiJP. Ponadto znajdują się też tam e-maile jurorów gotowych do szczegółowych, indywidualnych konsultacji z tegorocznymi olimpijczykami. Mam nadzieję, że mimo trudności, damy sobie radę. Serdecznie pozdrawiam. W razie wątpliwości służę radą i pomocą.        Maria Bartnicka

 

Zaproszenie na wykłady

W imieniu

Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (w Opolu)

oraz

Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego

zapraszamy

nauczycieli i młodzież przygotowującą się do olimpiady polonistycznej

na dwa wykłady przygotowane w ramach tematów przewidzianych na etap szkolny.

 

Regulamin

UWAGA: poniżej publikujemy nową wersję Regulaminu OLiJP, w której uwzględniono możliwość przeprowadzenia zawodów w sytuacji ustawowego zawieszenia funkcjonowania instytucji życia publicznego przy wykorzystaniu narzędzi komunikowania się na odległość. 

 

REGULAMIN
OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Do finalistów i laureatów OLiJP spoza kraju uczestniczących w programach stypendialnych NAWA

Szanowni Państwo!

 

Jeżeli planują Państwo w najbliższych dniach składać wniosek w bieżącym programie stypendialnym NAWA i będą Państwo w tym celu potrzebowali nowego zaświadczenia wystawionego przez KG OLiJP, bardzo prosimy o zgłoszenie nam tej prośby jak najszybciej, optymalnie do 27 kwietnia. Bardzo to nam ułatwi przygotowanie i podpisanie we właściwym czasie stosownych dokumentów.

 

KG OLiJP

Zawody finałowe L edycji OLiJP

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy OLiJP,

Organizatorzy i Jurorzy zawodów

 

Zgodnie z listem Pana Michała Kopcia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w sprawie wytycznych dla organizatorów olimpiad, uprzejmie informujemy, że zawody III stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zostają odwołane. Wszyscy uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia, uzyskują jednocześnie tytuł finalisty i otrzymają zaświadczenie według wzoru określonego przez MEN.

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej