Część pisemna

Okręgowy Komitet OLiJP w Zielonej Górze zaprasza osoby zakwalifikowane do części pisemnej etapu okręgowego tegorocznej Olimpiady w sobotę 17 lutego 2018 do I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze ul. Kilińskiego 7 na godzinę 9.00

Sekretarz KO OLiJP w Zielonej Górze, Maria Lubieniecka

Część pisemna etapu okręgowego XLVII OLiJP w Zielonej Górze

Wszystkich uczestników części pisemnej etapu okręgowego XLVII OLiJP w Zielonej Górze zapraszamy 11 lutego 2017 roku na godz. 9.00 do I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, ul. Kilińskiego 7.

Przypominamy o konieczności posiadania dowodu poświadczającego tożsamość.

                          sekretarz KO OLiJP w Zielonej Górze

                          Maria  Lubieniecka

 

Subskrybuj Kanał strony głównej