W sprawie zawodów finałowych L edycji OLiJP

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy OLiJP!

W Ministerstwie Edukacji Narodowej podejmowane są właśnie ustalenia w sprawie dalszych losów L OLiJP. Gdy tylko zapadną decyzje w tej sprawie, przekażemy je Państwu za pośrednictwem naszej strony internetowej i przez Sekretarzy KO. Niestety, KG OLiJP z uwagi na obecne zapisy regulaminowe nie może podjąć samodzielnej decyzji w tej sprawie, musimy więc jeszcze dzień czy nawet dwa poczekać na ostateczną decyzję MEN. 

Wyniki II etapu

Wyniki II etapu zostały opublikowane. W zakładce Wyniki znaleźć można łączny wynik uzyskany podczas II etapu zawodów i informację o kwalifikacji do finału. Szczegółowe wyniki znajdują się na indywidualnych kontach uczestników. Zgodnie z Regulaminem, jeśli liczba rekomendowanych uczestników jest większa niż 180, Prezydium Komitetu Głównego podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia pierwszych 180 osób z listy rankingowej.

Oświadczenie Prezydium Komitetu Głównego w sprawie kwalifikacji kandydatów do zawodów III stopnia XLIX OLiJP

1) KG OLiJP podtrzymuje weryfikację w okręgu szczecińskim ze względu na poważne naruszenie przepisów Regulaminu OLiJP podczas zawodów II stopnia w tym okręgu;

2) KG OLiJP rezygnuje z weryfikacji we Wrocławiu z uwagi na niewystarczająco klarowne zapisy Regulaminu, mówiące o możliwych powodach jej przeprowadzenia;

3) KG OLiJP podtrzymuje wyniki dotychczasowej listy rankingowej i uzupełnia ją o te osoby z Wrocławia, które po zmianie postanowienia spełniają warunki regulaminowe.

Strony

Subskrybuj OLiJP RSS