Zawody okręgowe LII edycji OLiJP

Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, w porozumieniu z Komitetami Okręgowymi, podjął decyzję o przeprowadzeniu zawodów II stopnia (okręgowych; zarówno części pisemnej, jak i ustnej) drogą zdalną z wykorzystaniem narzędzi Google. Zawody II stopnia (okręgowe) zostaną przeprowadzone w terminach podanych przed rozpoczęciem roku szkolnego, tj. 12 lutego (pisemne) i 5 marca (ustne) 2022 r. Szczegóły dotyczące organizacji zawodów będą publikowane w kolejnych dniach. Bardzo prosimy o śledzenie komunikatów Komitetu Głównego i stosownych Komitetów Okręgowych.