Olimpiada na Słowacji

Uczestnicy ze Słowacji biorą udział w zawodach niższych stopni (I i II) w porozumieniu z Komitetem Okręgowym w Krakowie.