Uprawnienia finalisty i laureata OLiJP

Szanowni Państwo,

 

przekazujemy informację uzyskaną od przedstawiciela MEiN w sprawie uprawnień finalisty i laureata tegorocznej Olimpiady LiJP.  

 

Uczestnicy, którzy uzyskają tytuł finalisty lub laureata LIII Olimpiady uzyskują uprawnienia wynikające z 44zzh ustawy o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 202l r. poz, 1915).

 

Uzyskaliśmy zapewnienie, że zgłoszenia przesłane przez dyrekcję szkoły do CKE po terminie 20 kwietnia, a zgodnie z harmonogramem prac olimpiady, tj. w dniach 25-26 kwietnia, będą honorowane. W sytuacji napotkanych trudności, na jakie ewentualnie natrafi dyrekcja szkoły w trakcie wysyłania deklaracji do CKE, otrzymaliśmy prośbę od przedstawiciela MEiN o zgłaszanie sprawy bezpośrednio do ministerstwa.

 

  Organizatorzy