Temat szkolny XLV OLiJP - Świat teatralny Tadeusza Różewicza

Zamknięta epoka: teatralny świat Tadeusza Różewicza.

 

Nowe spojrzenie na sztukę teatru, m.in.:

  • struktura dramatów, w tym specyfika świata przedstawionego utworu, rozbijanie formy i składanie jej na nowo;
  • konstrukcja postaci – kim jest bohater Różewicza, poczynając od Kartoteki;  
  • poszukiwanie nowej formuły wypowiedzi (teatr otwarty i dramat otwarty), inspiracje;
  • plastyczny świat teatru Różewicza – funkcje przedmiotu, znaczenie jego braku, „codzienność rekwizytu”;
  • dyskurs z przeszłością – dramat „literacki”, teatr „tradycyjny”.

 

 

Reżyserzy Różewicza (dawniej i obecnie).

Do wyboru: Wanda Laskowska, Krystyna Meissner, Krzysztof Babicki, Kazimierz Braun, Zbigniew Brzoza, Marek Fiedor, Jerzy Grzegorzewski, Marcin Jarnuszkiewicz, Jerzy Jarocki, Helmut Kajzar, Kazimierz Kutz, Jan Maciejowski, Tadeusz Minc, Paweł Miśkiewicz.

 

Bibliografia:

 

Podstawowa znajduje się w „Przewodniku po tematach”, dział: Wiedza o teatrze, temat XVI „Teatr Tadeusza Różewicza”

oraz

K. Braun, „Mój” teatr Różewicza, Rzeszów 2013.

P. Dobrowolski, Estetyka odrzucenia w dramacie i teatrze współczesnym, Poznań 2011.

I. Górska, Literatura na próbę. Między literaturą a komentarzem. Różewicz – Witkacy – Kantor, Poznań 2013.

„Pamiętnik Teatralny” 2013, z. 3-4 (zeszyt monograficzny poświęcony teatrowi Tadeusza Różewicza).

Re:Wizje Różewiczowskie, red. J. Puzyna-Chojka, Gdańsk 2008.

Różewicz: dodawanie, red. E. Bartos i M. Cuber, Katowice 2012.

Z.W. Solski, Fiszki Tadeusza Różewicza. Technika kompozycji w dramacie i poezji, Opole 2011.

Wbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem, oprac. J. Stolarczyk, Wrocław 2011.

 

Spisy treści czasopism teatralnych od 2000 roku dostępne są na stronie internetowej http://katalog.czasopism.pl

Od nr. 1/2012 „Teatru” w Internecie dostępne są wybrane artykuły z bieżących numerów na stronie www.teatr-pismo.pl/

Wybrane artykuły z „Didaskaliów” dostępne są w Internecie na stronie www.didaskalia.pl

Wykazy premier znajdują się na wortalu Instytutu Teatralnego w Warszawie: www.e-teatr.pl; 

przy każdej premierze (po 2003 roku) znajduje się obszerny wybór recenzji prasowych, można też zamówić kwerendę materiałów dla premier sprzed 2003 roku.