Przewodnik po tematach

Z przyjemnością informujemy, że OLiJP nawiązała współpracę z Zakładem Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach portalu academica.edu.pl

Academica to portal umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej z komputera bibliotecznego każdej biblioteki naukowej (akademickiej), publicznej i szkolnej w całej Polsce, która zarejestruje się w portalu academica.edu.pl (konieczne jest posiadanie sprzętu zarejestrowanego jako komputer danej biblioteki).

Dla uczestników Olimpiady w praktyce oznacza to możliwość korzystania ze zdygitalizowanych zasobów BN w Warszawie (utworów literackich - także w wydaniach najnowszych - opracowań naukowych, podręczników itp.) - tak jakby wypożyczali książkę na miejscu w Warszawie lub pocztą poprzez wypożyczalnię międzybiblioteczną.

Publikacje te dostępne są nieodpłatnie w każdej szkolnej bibliotece w całym kraju. Pozycje nieobjęte prawami autorskimi dostępne są także z komputerów domowych bez konieczności rejestracji.

Przewodnik po tematach:

Wstęp

 1. Wstęp do przewodnika
 2. Lista lektur obowiązkowych

Historia literatury

 1. Literatura dawnej Polski
 2. Oświecenie
 3. Romantyzm
 4. Pozytywizm i Młoda Polska
 5. Dwudziestolecie międzywojenne
 6. Literatura po 1939 roku
 7. Przemiany idei, form, konwencji literackich
 8. Sylwetki
 9. Życie literackie
 10. Z zagadnień dramatu
 11. Teoria literatury
 12. Tematy kulturoznawcze

Wiedza o teatrze

Językoznawstwo

Temat konkursowy:

Tematy konkursowe z lat ubiegłych: