Zawody okręgowe II stopnia w Olsztynie

    Część pisemna zawodów okręgowych odbędzie się  14 lutego 2015 r. w sali 102 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1. Początek eliminacji o godz. 9.00.

     Na część pisemną złożą się: praca o charakterze interpretacyjnym bądź rozprawka (wedle własnego wyboru) oraz test z nauki o języku. 

Prosimy Dyrekcje Szkół o wystawienie delegacji swoim uczniom oraz pokrycie kosztów podróży. Wyżywienie w dniu zawodów będzie zapewnione.

      Z uwagami recenzentów pracy można zapoznać się na miejscu - w sali 268  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego, ul. K. Obitza 1 we wtorki w godz. 10.00 - 12.00.

                                        Sekretarz Komitetu Okręgowego

                                         dr Wanda Kądziela