Organizatorzy

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Organizatorem Olimpiady jest Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie. Za opracowanie programu, pytań, testów, wszelkiego typu sprawdzianów oraz regulaminu, a także za przeprowadzenie zawodów, odpowiedzialny jest Komitet Główny OLiJP. Więcej o Instytucie Badań Literackich PAN zobacz na stronie

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Za stronę prawno-finansową Olimpiady odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Od Ministra zależą też uprawnienia uczestników poszczególnych etapów zawodów i wszelkie "preferencje oświatowe" dla zwycięzców. Jedynie przyjęcie na studia laureatów i finalistów zależy od uchwał senatów poszczególnych szkół wyższych.