Teatr publiczny w Polsce – historia i współczesność

Temat dotyczy koncepcji tego typu teatru dawniej i dziś. Współcześnie teatr publiczny to głównie pojedyncze przedstawienia Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, próbą stworzenia takiego teatru był także koncept Macieja Nowaka STM (Szybki Teatr Miejski), realizowany w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i Grzegorza Jarzyny program TR Warszawa; realizowane ich w ramach spektakle miały charakter interwencyjny. Od autora pracy zależy przyjęcie węższej lub szerszej perspektywy badawczej. Omówienie tematu wiązałoby się zatem z następującymi zagadnieniami:

 

− teatr w społeczeństwie: – teatr instytucjonalny vs teatr alternatywny vs teatr prywatny

                                        – teatr społecznościowy

                                        – miasto a teatr

                                          (wchodzenie teatru w tkankę miejską)

                                        – teatr jako medium rewitalizacji społecznej

− teatr zaangażowany a teatr angażujący

− teatr „w sprawie” – teatr polityczny

− teatr jako instrument emancypacji

− teatr publiczny a teatr narodowy

− relacje między teatrem narodowym a teatrem publicznym w różnych okresach historycznych

− zmiany repertuaru teatru publicznego

− narracje historyczne w teatrze publicznym – teatr jako narzędzie polityki historycznej

− estetyka jako polityka – przemiany języka teatru zaangażowanego (zmiana środków wyrazu artystycznego)

− autorzy i inscenizatorzy teatru zaangażowanego – charakterystyka ich twórczości

 

 

Bibliografia

 

D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010

P. Mościcki, Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej, Warszawa 2008

J. Rancière, Estetyka jako polityka, przekł. J. Kutyła i P. Mościcki, Warszawa 2007

Z. Raszewski, Krótka historia Teatru Polskiego, Warszawa 1977

Z. Raszewski, Staroświecczyzna i postęp czasu, Warszawa 1963

R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, Warszawa 2009

„Teatr” 2015, nr 5

P. Wodziński, Teatr postmodernistyczny, „Dialog” 2013, nr 10

Z kulturą. O kulturze. Kultura pod ścianą, red. A. Kędziora, E. Orzechowski, J. Szulborska-Łukaszewicz, J. Zdebska-Schmidt, „Biblioteka zarządzania kulturą”, Kraków 2014

 

www.e-teatr.pl, zakładka: 250teatr.pl  

 

 

 

 

Spisy treści czasopism teatralnych od 2000 roku dostępne są na stronie internetowej http://katalog.czasopism.pl

Od nr. 1/2012 „Teatru” w Internecie dostępne są wybrane artykuły z bieżących numerów na stronie www.teatr-pismo.pl/

Wybrane artykuły z „Didaskaliów” dostępne są w Internecie na stronie www.didaskalia.pl

Wykazy premier znajdują się na wortalu Instytutu Teatralnego w Warszawie: www.e-teatr.pl; 

przy każdej premierze (po 2003 roku) znajduje się obszerny wybór recenzji prasowych, można też zamówić kwerendę materiałów dla premier sprzed 2003 roku.