XLVI OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Komitet Okręgowy w Kielcach informuje, że tematy na zawody szkolne, bibliografie, wskazówki oraz terminy eliminacji są zamieszczone na stronie Komitetu Głównego.

Aktualny regulamin znajduje się  w zakładce: O olimpiadzie/organizacja.

 

Dokumentację zawodów szkolnych (dwie recenzje nauczycielskie każdej pracy, jedno szkolne sprawozdanie opisowe, jeden protokół  oraz prace uczniów należy przesłać w terminie do 11 grudnia 2015 r. na adres:

 

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego,

Dziekanat Wydziału Humanistycznego ul. Świętokrzyska 21D

25-406 Kielce

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Komitetu Okręgowego

http://www.ujk.edu.pl/ifp/index.php/olimpiada

 

                            Zapraszamy do udziału w zawodach i życzymy sukcesów

                             W imieniu Komitetu Okręgowego

                            Małgorzata Miazga