Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

przy Instytucie Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Pałac Staszica, I piętro, pokój 108,
e-mail: olijp@ibl.waw.pl
tel./faks (48 22) 6572850

Strony www:

 

SKŁAD KOMITETU GŁÓWNEGO OLIJP:

Honorowa Przewodnicząca: prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
 • Prof. dr hab. Grażyna Borkowska
 • Prof. dr hab. Tomasz Chachulski
 • Prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz
 • Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska
 • Prof. dr hab. Emil Orzechowski
 • Prof. dr hab. Ewa Paczoska
 • Prof. dr hab. Anna Sobolewska
 • Prof. dr hab Ewa Szczęsna
 • Prof. dr hab. Marek Zaleski
 • Dr hab. Magdalena Danielewicz
 • Dr hab. Magdalena Derwojedowa
 • Dr hab. Grzegorz Marzec
 • Dr hab. Igor Piotrowski
 • Dr hab. Agata Roćko
 • Dr hab. Magdalena Rudkowska
 • Dr hab. Ewa Rudnicka
 • Dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
 • Dr hab. Marta Zielińska
 • Dr Dorota Kopcińska
 • Dr Paweł Kuciński
 • Dr Maria Napiontkowa
 • Dr Konrad Niciński
 • Dr Paweł Rutkowski
 • Dr Grzegorz Wołowiec
 • Dr Aleksandra Wójtowicz
 • Mgr Magdalena Abramczyk
 • Mgr Małgorzata Grzebień
 • Mgr Katarzyna Porembska
 • Mgr Daniel Zych
 • Mgr Karolina Żelazowska-Byczkowska

Przewodniczący OLiJP: Prof. dr hab. Tomasz Chachulski

Kierownik organizacyjny OLiJP: Mgr Karolina Żelazowska-Byczkowska

Sekretarz naukowy OLiJP: Dr Ewangelina Skalińska

Prezydium OLiJP:

 • Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa – Honorowa Przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Tomasz Chachulski – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz – Wiceprzewodnicząca
 • Dr hab. Marta Zielińska – Wiceprzewodnicząca
 • Dr hab. Ewa Szczęsna – Wiceprzewodnicząca
 • Dr Ewangelina Skalińska – Sekretarz naukowy
 • Mgr Karolina Żelazowska-Byczkowska – Kierownik organizacyjny
 • Prof. dr hab. Ewa Paczoska
 • Dr hab. Grzegorz Marzec
 • Dr hab. Igor Piotrowski
 • Dr hab. Magdalena Rudkowska
 • Dr hab. Ewa Rudnicka
 • Dr Dorota Kopcińska
 • Dr Maria Napiontkowa
 • Mgr Małgorzata Grzebień
 • Mgr Katarzyna Porembska
 • Mgr Daniel Zych