Informacje o nastepnym etapie

Uczestnicy zakwalifikowani do następnego etapu piszą pracę literacką i test z wiedzy o języku 13 lutego (sobota) 2016 r. w auli 1.43 Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 55 o godzinie 9.00 (proszę przyjść wcześniej). Zawodnicy powinni posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość i sprawne przybory do pisania. W przerwie między pisaniem pracy literackiej a testem językowym (około godziny 13.00) zapewniamy obiad w bufecie w budynku Wydziału Filologicznego.