Fundatorzy nagród

NAGRODY KSIĄŻKOWE DLA LAUREATÓW OLIJP FUNDUJĄ:

  • Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - książki dla wszystkich i dodatkowe nagrody pieniężne lub rzeczowe: za uzyskanie pierwszej lokaty na liście laureatów, za wybór tematu konkursowego, za najlepsze odpowiedzi z nauki o języku - i oczywiście premie dla nauczycieli; 
  • Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - dla laureatów z I lokatą;
  • "Teksty Drugie" - rocznik dwumiesięcznika dla laureatów wybierających tematy teoretyczne;
  • Logo Towarszystwa Literackiego im. Adama MickiewiczaTowarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza - za wybór tematów z literatury XIX wieku w finale Olimpiady;
  • Logo Zeszytów Literackich
    Redakcja "Zeszytów Literackich" - roczną prenumeratę pisma dla dziesięciu najlepszych uczestników;
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - dla uczestników spoza kraju;
  • logo KronosRedakcja kwartalnika "Kronos" - dla laureatów I lokaty;
  • Instytut Sztuki PAN i "Kwartalnik Teatralny"- książki dla laureatów wybierających specjalizację teatrologiczną.

W ostatnich latach nagrodą był udział w Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. Pobyt zorganizowała i koszt pokryła Fundacja Theatrum Gedanense, która na stałe współpracuje z Olimpiadą Polonistyczną. Zobacz stronę Fundacji: www.teatr-szekspir.gda.pl.