Zawody II stopnia

Informuję uprzejmie, że okręgowe eliminacje pisemne XLVI Olimpiady (interpretacja utworu lub rozprawka historycznoliteracka bądź teatrologiczna oraz test z wiedzy o języku) rozpoczną się 13 lutego 2016 r.(sobota) o godz. 9.30 w XIII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, ul. Haukego-Bosaka 33, dojście od Dworca PKP/PKS pieszo – 15/20 minut., dojazd autobusem 145, 146 do ul. Krasińskiego (2/3 przystanki) lub tramwajem linii O do pl. Wróblewskiego.

Dyrekcje Szkół spoza Wrocławia proszę o sfinansowanie kosztów przejazdu uczniów. Proszę również opiekunów olimpijczyków o potwierdzenie ich uczestnictwa w zawodach okręgowych (e-mail: jtarnacki@wp.pl) do 5 lutego br. Eliminacje zakończą się około godziny 16.00.

Wyniki weryfikacji szkolnych prac przygotowawczych znajdują się na stronie www.olijp.pl

Przypominam o tradycyjnych niedzielnych Spotkaniach w Nehringu wg terminarza zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady.

Prace uczniów niezakwalifikowanych można obejrzeć w sekretariacie XIII LO br. do 5 lutego w godzinach 8.00 – 14.45 (po uprzednim umówieniu, tel. 71 34 35 279).

Jerzy Tarnacki, sekretarz OKOLiJP we Wrocławiu