Nagroda językoznawcza

Nagroda przyznawana jest autorom najbardziej interesujących wypowiedzi z zakresu wiedzy o  języku podczas trwania zawodów lub/i poprawnych pod względem językowym i starannie zredagowanych opracowań tematu z zakresu wiedzy o języku wybranego przez ucznia na I („szkolnym”) etapie OLiJP.

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

  1. po weryfikacji protokołów z II i III etapu KG OLiJP sumuje liczbę punktów uzyskanych odpowiednio z: testu językowego i odpowiedzi ustnej z zakresu językoznawstwa na II etapie oraz odpowiedzi z zakresu wiedzy o języku na III etapie OLiJP;
  2. dodatkowym kryterium jest wybór tematu językowego na I przygotowawczym etapie OLiJP. Punktów za pracę przygotowawczą z zakresu wiedzy o języku nie dodaje się do sumy punktów wyliczonej na podstawie protokołów. Praca zostaje ponowne przeczytana przez specjalistę z dziedziny językoznawstwa;
  3. na podstawie liczby punktów KG podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody.