Nagroda im. prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Prof. dr hab. Alina Brodzka-Wald (11 listopada 1929 - 19 marca 2011) – wybitny historyk i teoretyk literatury polskiej, przez ponad ćwierć wieku wiceprzewodnicząca Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Całe życie pracowała w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika Pracowni Literatury Współczesnej. Była członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wypromowała ponad 20 doktorów. Niestrudzona opiekunka laureatów i finalistów OLiJP. Do prof. Brodzkiej każdy mógł się zawsze zwrócić z prośbą o radę i pomoc – naukową, pisarską, a także o pomoc w codziennych trudnościach. I nigdy nie pozostawał bez tej pomocy.

Prof. Alina Brodzka-Wald w wywiadzie opublikowanym w „Polityce” z 20 listopada 2010 r. mówiła:

Przez całe życie ogromnie lubiłam uczyć; nie mam pojęcia, ilu miałam doktorantów, przestałam liczyć. Jestem jedną z dwu żyjących osób spośród założycieli Olimpiady Polonistycznej. Tam wyłapuje się najzdolniejszych, najciekawszych. Nie muszą być to ludzie najbardziej wymowni, po prostu czujesz błysk geniuszu, a czasem coś utajonego, nad czym trzeba będzie popracować. Może po latach będzie to raczej benedyktyn niż odkrywca, ale jakoś nie udaje mi się przypomnieć sobie osoby, co do której bym się pomyliła. Więc wyławiam takiego kogoś i potem jest sześć lat tutorowania, bo oni studiują zwykle dwa wydziały. I bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu. Sporo wybitnych nazwisk w polskim literaturoznawstwie to moi wychowankowie.

Od XLI edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego pięcioosobowa komisja reprezentująca Prezydium OLiJP w porozumieniu z Dyrekcją IBL PAN przyznaje nagrodę im. prof. Aliny Brodzkiej-Wald za najlepszą rozprawkę napisaną podczas zawodów III stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Komisja dokonuje przeglądu wszystkich rozprawek napisanych podczas zawodów ogólnopolskich. Do ponownego sprawdzenia wybrane zostają najwyżej ocenione prace. Kryteria sprawdzania i oceny nie zmieniają się w stosunku do zawodów, prace są jednak sprawdzane bez pośpiechu, wielokrotnie przeglądane i porównywane. Jurorzy poszukują przede wszystkim wypowiedzi spójnej, całościowej i dojrzałej, myślowo samodzielnej, dobrze skomponowanej, podporządkowanej wybranemu tematowi, a zarazem rozwijającej go w niebanalny sposób, w której cytaty i przywołania utworów literackich pełniłyby określone funkcje i respektowały wymogi rozprawki jako nadrzędnej całości.

LAUREACI NAGRODY

XLI OLiJP

Paulina Wąsiel, II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim

XLII OLiJP ex aequo

Radosław Jurczak, LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie

Przemysław Sielańczyk, I LO Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

XLIII OLiJP

Antoni Zając, LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie

XLIV OLiJP

nagroda I stopnia:

nagrody II stopnia:

XLV edycja OLiJP

XLVI edycja OLiJP

XLVII OLiJP

Nagroda I stopnia:

Wyróżnienia:

 • Anna Twardy, I LO im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach
 • Wiktor Niemczura, II LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie

Nagroda specjalna za najlepszą interpretację porównaczą:

XLVIII OLiJP

Nagroda I stopnia:

Wyróżnienia:

 • Joanna Frydrych, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Kaziemierza Wielkiego w Lublinie
 • Weronika Kopeć, LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie

Nagroda specjalna za najlpeszą interpretację wiersza:

 • Julia Trykoszko, II LO im. Mieszka I w Szczecinie

LI OLiJP

Nagroda I stopnia:

 • Ellen Angelika Kuźma, I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
 • Antoni Antoszek, III Liceum Ogólnokształcące imienia Unii Lubelskiej w Lublinie

Wyróżnienia:

 • Wojciech Borysewicz, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie
 • Matylda Elson, XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

Nagroda specjalna za nalepszą interpretację wiersza:

 • Adrian Pacuszka, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
 • Jakbu Kloza ,II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

LII OLiJP

I miejsce

 • Marianna Kleczewska, Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu

II miejsce

 • Berenika Oramus, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie

Nagrody specjalna za nalepszą interpretację wiersza:

I miejce

 • Mieszko Pałubicki, Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu

II miejsce

 • Julia Peplinska, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej w Gdyni