KO w Kielcach - wykłady towarzyszące Konkursowi Sienkiewiczowskiemu

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Kielcach serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli na wykłady poświęcone twórczości Henryka Sienkiewicza. Odbędą się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 15. Spotkania rozpoczną się o godz. 13.00.

 Proponujemy następujące wykłady:

1.  Pisarz w podróży. O Sienkiewiczu inaczej - dr hab. prof. UJK Grażyna Legutko – 8 czerwca 2016

2. "Genialny sadysta Sienkiewicz", czyli Trylogia czytana dziś - dr hab. prof. UJK Beata Utkowska - 15 czerwca 2016