Pierwsze konsultacje przedolimpijskie

 Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Białymstoku serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów przygotowujących sie do XLVII OLiJP na tradycyjnie już organizowane pierwsze konsultacje przedolimpijskie. Odbędą się one w tym roku 1 października 2016 r o godz. 10:00 w auli Uniwersytetu w Białymstoku. Nauczyciele akademiccy spotkają się z polonistami i uczniami, by omówić tegoroczne tematy prac przygotowawczych, odpowiedzieć na wszystkie pytania i udzielić niezbędnych wyjaśnień. Pozostałe terminy konsultacji ustalą uczniowie z nauczycielami akademickimi, nie będziemy o nich informować pisemnie. Wierząc, że przybędziecie Państwo ze swoimi uczniami, tak jak w latach ubiegłych, serdecznie zapraszam.

    Podczas tego spotkania przekazane zostaną także wszystkie informacje o aktualnych tegorocznych terminach.

                                                                                         Maria Bartnicka