Ogłoszenie wyników części pisemnej II etapu

Wyniki części pisemnej II etapu zostaną ogłoszone 21 lutego w godzinach wieczornych.