Wyjazd na eliminacje ogólnopolskie XLVII Olimpiady

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego we Wrocławiu zawiadamia, że wyjazd grupowy uczestników eliminacji centralnych do Warszawy /Konstancina / nastąpi 5 kwietnia br., godz.10.20 pociągiem EIP. Miejsce zbiórki: hol Dworca Głównego PKP we Wrocławiu, przed wejściem na perony, godz.9.55 – z biletem wykupionym niezwłocznie przez Internet: https://bilet.intercity.pl
Powrót: 8 kwietnia pociągiem PKP EIC, wyjazd z Warszawy Centralnej – godz. 16.03, przyjazd do Wrocławia – godz. 19.40.
Zalecam wcześniejszy zakup biletu powrotnego oraz jak najszybsze przysłanie informacji w uzasadnionym i potwierdzonym przez Rodziców przypadku powrotu do Wrocławia innego, niż grupowy, e-mail: jtarnacki@wp.pl

Zawody ogólnopolskie odbywają się w dniach 6 –8 kwietnia w Konstancinie i Warszawie.
Proszę Szkoły o sfinansowanie kosztów podróży (koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywa Komitet Główny) oraz o bezwarunkowe potwierdzenie uczestnictwa ucznia w zawodach III stopnia najpóźniej do 25 marca br.; e-mail: jtarnacki@wp.pl wraz z informacją, czy szkolna formuła ubezpieczenia uczniów (olimpijczyków) obejmuje swoim zakresem również ich wyjazd na eliminacje centralne do Warszawy (Konstancina).

W części pisemnej eliminacji centralnych uczestnicy wybierają jeden z tematów:
1. historycznoliterackich (rozprawka),
2. interpretacyjnych (interpretacja porównawcza niekoniecznie utworów poetyckich),
3. teatrologicznych (tylko teatrolodzy).
Zapraszam również na stronę: www.olijp.pl, polecając szczególnie archiwum materiałów.

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów, w przypadku ich potrzeby samodzielnego poruszania się po Warszawie lub wcześniejszego powrotu do domu proszę olimpijczyków (niezależnie od ich wieku) o zabranie ze sobą stosownego oświadczenia Rodziców w tej kwestii.
Propozycje uczestnictwa w spektaklach teatralnych i wyjścia do muzeów wyślę niebawem na adresy e-mail zainteresowanych uczniów.

Jerzy Tarnacki, sekretarz OKOLiJP