Rejestracja - korekta danych

Wszystkich spośród Państwa, których dane wpisane podczas rejestracji wymagają korekty, prosimy o kontakt mailowy z obsługą serwisu (info@olijp.pl). Prosimy o to, aby wiadomości zawierały informacje dotyczące danych, które mają zostać zmienione (szczególnie gorąco prosimy o dokładne przekazanie poprawnego zapisu danych), a także adres mailowy, przez który dokonano rejestracji.

Zgłaszane przez Państwa usterki zostaną skorygowane w najbliższych dniach. W najbliższych dniach skorygowana zostanie także procedura rejestracji nauczycieli. O wprowadzeniu korekty poinformujemy w kolejnym ogłoszeniu.