Zaproszenie na warsztaty

Szanowni Państwo, 

Mazowiecki Komitet Okręgowy OLiJP serdecznie zaprasza uczestników olimpiady i nauczycieli na spotkania o charakterze warsztatowym, które otworzy Przewodnicząca Komitetu dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, a poprowadzą pracownicy naukowi z Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW: 

godz. 11. "Nić Ariadny, czyli o sztuce rozumienia i interpretacji literatury (w poszukiwaniu istoty rozprawki)" - dr Magdalena Bober-Jankowska

godz. 12. "Co powinnaś/powinieneś wiedzieć i umieć, aby dobrze rozwiązać test językowy na OLiJP?" - dr Małgorzata Furgała.

Spotkanie odbędzie się 3 lutego (w sobotę) 2018 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW (Warszawa, ul. Dewajtis 5), w sali nr 323. Po wykładach przewidujemy dyskusję. Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Partyka

Sekretarz Mazowieckiego Komitetu Okręgowego OLiJP

Kontakt:

mail: olijp.mazowsze@gmail.com

tel. 502377081