Zawody II etapu - część pisemna

Mazowiecki Komitet Okręgowy informuje, że zawody pisemne II stopnia OLiJP odbędą się 17 lutego 2018 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w sali 326, od godz. 10.00 do 16.00.
 
- 10.00-14.00 - część I - praca z zakresu literatury
 
- 14.00-14.30 przerwa
 
- 14.30-16.00 część II - praca z zakresu nauki o języku
 
Uczestnicy zobowiązani są do zabrania ze sobą dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego) oraz przyborów do pisania.
Prosimy o przybycie na godz. 9.30.