Część pisemna

Okręgowy Komitet OLiJP w Zielonej Górze zaprasza osoby zakwalifikowane do części pisemnej etapu okręgowego tegorocznej Olimpiady w sobotę 17 lutego 2018 do I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze ul. Kilińskiego 7 na godzinę 9.00

Sekretarz KO OLiJP w Zielonej Górze, Maria Lubieniecka