Prace z części pisemnej etapu okręgowego

Komitet Okręgowy OLiJP w Zielonej Górze informuje, że uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do części ustnej etapu okręgowego, mogą zapoznać się z oceną i recenzjami swoich prac 28 lutego 2018r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze w godz. 14.30-15.30.