Zawody II stopnia, część ustna

XLVIII Olimpiada

Literatury i Języka Polskiego

(część ustna)

Komisja nr 1 [pokój 21]:

(1) dr Aleksandra Norkowska;  

(2) dr hab. Maciej Gloger, prof. UKW;

(3) prof. dr hab. Elżbieta Laskowska.

1

Julia Kiestrzyn

VI LO B

1

8.00

2

Malwina Powała

VII LO B

1

8.25

3

Ilona Kocięcka

I LO B

2

8.50

4

Bernadeta Mizera

II LO B

2

9.15

5

Weronika Patyra

I LO B

2

9.40

6

Katarzyna Kujawa

II LO In

1

10.05

7

Jakub Łaszkiewicz

I LO In

1

10.30

8

Kamila Pawełoszek

III LO In

1

10.55

9

Paweł Hejza

LO Nakło

2

11.20

10

Ida Piątkowska

LO Tow. Sal.  Piła

2

11.45

11

Anna Podhorodecka

ZS Strzelno

2

12.10

Uwaga: cyfra w czwartej kolumnie oznacza jurora, który opiniował pracę z etapu szkolnego (i przewodniczy obronie).

 

Komisja nr 2 [pokój 22]:

  1. dr Gerard Guźlak;
  2. dr hab. Piotr Siemaszko, prof. UKW;
  3. prof. dr hab. Małgorzata Święcicka

1

Aleksandra Majchrzak

VI LO B

1

8.00

2

Andżelika Pasińska

VI LO B

1

8.25

3

Weronika Rydelek

I LO B

1

8.50

4

Julia Krych

III LO B

2

9.15

5

Aleksandra Kozłowska

VI LO B

3

9.40

6

Alicja Szymczak

VI LO B

3

10.05

7

Alicja Buczkowska

II LO In

1

10.30

8

Michał Narożniak

LO Mog.

1

10.55

9

Błażej Bałdyga

I LO In

2

11.20

10

Antonina Łyczkowska

I LO In

2

11.45

11

Aleksandra Maćkowiak

ZS Rataje

2

12.10

 Uwaga: cyfra w czwartej kolumnie oznacza jurora, który opiniował pracę z etapu szkolnego (i przewodniczy obronie).