Wyjazd do Warszawy 2018

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego we Wrocławiu zawiadamia, że wyjazd grupowy uczestników eliminacji centralnych do Warszawy /Konstancina/ nastąpi 11 kwietnia br., godz.9.24 pociągiem IC. Miejsce zbiórki: hol Dworca Głównego PKP we Wrocławiu, przed wejściem na perony, godz.9.00 – z biletem wykupionym niezwłocznie przez Internet: https://bilet.intercity.pl

 

Powrót: 14 kwietnia pociągiem PKP EIP, wyjazd z Warszawy Centralnej – godz. 15.57, przyjazd do Wrocławia – godz. 19.32.

 

 Zawody ogólnopolskie odbywają się w dniach 11–14 kwietnia w Konstancinie i Warszawie.

Proszę Szkoły o sfinansowanie kosztów podróży (koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywa Komitet Główny) oraz o bezwarunkowe potwierdzenie uczestnictwa ucznia w zawodach III stopnia najpóźniej do 30 marca br.; e-mail: jtarnacki@wp.pl wraz z informacją, czy szkolna formuła ubezpieczenia uczniów (olimpijczyków) obejmuje swoim zakresem również ich wyjazd na eliminacje centralne do Warszawy (Konstancina).

 

     W części pisemnej eliminacji centralnych uczestnicy wybierają jeden z tematów:

1. historycznoliterackich,

2. interpretacyjnych (interpretacja porównawcza niekoniecznie utworów poetyckich),

3. teatrologicznych (tylko teatrolodzy).

Zapraszam również na stronę: www.olijp.pl, polecając szczególnie archiwum materiałów.

 

   Ze względu na bezpieczeństwo olimpijczyków warunkiem ich samodzielnego poruszania się po Warszawie lub wcześniejszego powrotu do domu (niezależnie od ich wieku) jest stosowne oświadczenia Rodziców w tej kwestii.

 

Propozycję uczestnictwa w spektaklach teatralnych i wyjścia do muzeów wyślę niebawem na adresy e-mail zainteresowanych uczniów.

 

                                        Jerzy Tarnacki, sekretarz OKOLiJP