Część pisemna zawodów II stopnia

Część pisemna zawodów II stopnia w Szczecinie odbędzie się 16 lutego w siedzibie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, w budynku nr 4, al Piastów 40 B, sala nr 310. Zapraszamy wszystkich uczestników o godzinie 9.30.