Oświadczenie Prezydium Komitetu Głównego w sprawie kwalifikacji kandydatów do zawodów III stopnia XLIX OLiJP

1) KG OLiJP podtrzymuje weryfikację w okręgu szczecińskim ze względu na poważne naruszenie przepisów Regulaminu OLiJP podczas zawodów II stopnia w tym okręgu;

2) KG OLiJP rezygnuje z weryfikacji we Wrocławiu z uwagi na niewystarczająco klarowne zapisy Regulaminu, mówiące o możliwych powodach jej przeprowadzenia;

3) KG OLiJP podtrzymuje wyniki dotychczasowej listy rankingowej i uzupełnia ją o te osoby z Wrocławia, które po zmianie postanowienia spełniają warunki regulaminowe.

Decyzja Komitetu Głównego OLiJP została uzgodniona z przedstawicielami Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN. Przedstawiciele MEN akceptują merytoryczny przebieg weryfikacji, a jej uchylenie w okręgu wrocławskim wynika wyłącznie z przyczyn formalno-regulaminowych.